politop srl
 

 

Termostatul Computherm 097A vă oferă 9 programe, din care 6 realizate de fabrică pentru aplicaţiile cele mai uzuale şi 3 programe pe care le veţi concepe Dvs. Pentru fiecare zi a săptămânii puteţi alege programul adecvat, unul din cele 9, independent de celelalte zile. Programul este, de fapt, o succesiune de 2 valori de temperatură, una mai mică (cea de noapte) şi una mai mare (cea de zi), care pot fi schimbate între ele chiar din oră în oră. Astfel, când nu sunteţi la domiciliu, sau pe timp de noapte, programaţi temperatura de valoare mai mică, realizând economie.

Poate funcţiona în regim automat, sau în regim manual.

Regimul manual este de trei feluri:

  • comutarea manuală de pe temperatura mică pe temperatura mare, sau invers
  • setarea unei temperaturi diferite de cele două folosite în program, de fapt a treia temperatură setată temporar
  • program antiîngheţ (de 7 °C)

Sensibilitatea de comutare este, la alegere, de ±0,5°C, ±1°C, ±1,5°C sau ±2°C.

CE

poli TOP, poliTOP, srl, s.r.l.,termostat, termostat ambiental, termostate, termostate ambientale, cronotermostat, cronotermostate, computherm, computime, 070, 091, 093, 097A, 098A, 099A, Q3, Q7, Q3RF, Q7RF, detector, detectoare, detector de gaz, detectoare de gaz, Origo