politop srl
 

 

Termostatul Computherm 091 vã oferă 9 programe, din care 6 realizate de fabrică, pentru aplicaţiile cele mai uzuale şi 3 programe pe care le veţi concepe Dvs. Pentru fiecare zi a săptămânii puteţi alege programul adecvat, unul din cele 9, independent de celelalte zile. Programul este, de fapt, o succesiune de 2 valori de temperatură, una mai mică (cea de noapte) şi una mai mare (cea de zi), care pot fi schimbate între ele chiar din oră în oră. Astfel, când nu sunteţi la domiciliu sau pe timp de noapte, programaţi temperatura de valoare mai mică, realizând economie.

Valorile temperaturilor programate şi orele la care se schimbă le veţi alege Dvs.

Poate funcţiona în regim automat sau în regim manual.

Sensibilitatea de comutare este, la alegere, de ±0,5°C sau ±1°C.

CE

poli TOP, poliTOP, srl, s.r.l.,termostat, termostat ambiental, termostate, termostate ambientale, cronotermostat, cronotermostate, computherm, computime, 070, 091, 093, 097A, 098A, 099A, Q3, Q7, Q3RF, Q7RF, detector, detectoare, detector de gaz, detectoare de gaz, Origo